(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 15/02/2023, 15:15 GMT+7
Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. tập 5 - số 3, pp. 310-322, 2022
Chiều ngày 10/12/2021, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) đã có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (CASE).
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278181 | Online : 561