(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ sáu, 24/05/2024, 10:35 GMT+7
Nhân viên kế toán. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024
Chuyên viên quản trị công sở. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024
Chuyên viên hành chính văn phòng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/05/2024 đến hết ngày 20/05/2024
Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen theo Luật An toàn thực phẩm Luật số: 55/2010/QH12
Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Trung tâm năm 2023
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7203825 | Online : 178