(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 24/04/2024, 11:45 GMT+7
V/v nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/04 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05 năm 2024
V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2024
V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2024
Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen theo Luật An toàn thực phẩm Luật số: 55/2010/QH12
V/v nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2023
V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 và 01/05 năm 2023
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278190 | Online : 566