(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ năm, 04/07/2024, 8:43 GMT+7
Nhân viên chuẩn bị mẫu. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/07/2024 đến hết ngày 12/07/2024
Nhân viên Thủ quỹ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 10/07/2024
Chuyên viên hành chính văn phòng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/6/2024 đến hết ngày 08/07/2024
Kiểm nghiệm viên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/06/2024 đến hết ngày 27/06/2024
Nhân viên kế toán. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/05/2024 đến hết ngày 31/05/2024
Chuyên viên quản trị công sở. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024
Chuyên viên hành chính văn phòng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/5/2024 đến hết ngày 28/5/2024
Nhân viên kiểm nghiệm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/05/2024 đến hết ngày 20/05/2024
Nhân viên kiểm nghiệm làm viêc tại Cần Thơ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/04/2024 đến hết ngày 29/04/2024
Nhân viên kiểm nghiệm làm viêc tại Cần Thơ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 05/04/2024 đến hết ngày 14/04/2024
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278324 | Online : 603