(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ hai, 12/05/2014, 8:42 GMT+7

Tuyên truyền pháp luật

Các văn bản pháp luật

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 2. Luật biển Việt Nam
 3. Luật khoa học công nghệ
 4. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
 5. Thông tư 13/2017/TT-BKHCN ngày 06/11/2017 về hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức KHCN công lập, có hiệu lực từ 21/12/2017.
 6. Thông tư 47/2017/TT-BYT về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam, có hiệu lực từ 15/02/2018.
 7. Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất, có hiệu lực từ ngày 28/12/2017
 8. Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu, có hiệu lực từ 01/07/2018.
 9. Quyết định 2099/QĐ-TTg năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ , có hiệu lực từ 27/12/2017.
 10. Luật bảo vệ bí mật nhà nước 29/2018/QH14
 11. Luật phòng chống tham nhũng 36/2018/QH14
 12. Nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cùng các văn kiện liên quan 72/2018/QH14
 13. Nghị quyết kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV 74/2018/QH14

 

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278251 | Online : 579