(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Sửa chữa hiệu chuẩn

Đội ngũ nhân viên thành thạo, được đào tạo và tập huấn ở trong nước và nước ngoài cùng với kinh nghiệm vận hành và sửa chữa các thiết bị phân tích từ đơn giản đến phức tạp. CASE cũng đã được tổ chứcVILAS công nhận là phòng thí nghiệm bảo trì hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 17025.

  • Nhận bảo trì, sửa chữa các thiết bị khoa học phân tích trong lĩnh vực hóa sinh như: sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp, sắc ký ghép khối phổ, máy so màu , AAS, ICP, các máy đo nguyên tố cồ điển như: C,H,N,S , máy trích béo
  • Nhận gia công, sửa chữa dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm.
  • Nhận gia công cơ khí cho thiết bị phòng thí nghiệm, dụng cụ trong phòng thí nghiệm.
  • Nhận hiệu chuẩn cân, buồng nhiệt, thiết bị phân tích…


Thông tin liên hệ

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278343 | Online : 616