(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Giới thiệu hệ thống

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là đơn vị phân tích thí nghiệm đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 phiên bản 1994 vào năm 1997 do tổ chức AFAQ cấp giấy chứng nhận và đã chuyển đổi sang ISO 9001 phiên bản 2000 theo tiêu chuẩn mới 2002.

CASE cũng đã được đánh giá lại và công nhận hoạt động theo ISO 9001:2015.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm cũng đã được tổ chức Vilas Việt Nam công nhận năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999, đã được tổ chức Vilas đánh giá lại và công nhận đạt tiêu chuẩn yêu cầu về năng lực phòng thí nghiệm hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017 (TCVN ISO/IEC 17025:2017)

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm còn là thành viên của mạng lưới phòng thí nghiệm phân tích nông lâm thủy sản trên thế giới Le Réseau Experagro.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là thành viên từ năm 1997 của tổ chức IQNET (mạng lưới chứng nhận Quốc tế) ở các nước trên thế giới : Spain, France, Belgium, Mexico, Portugal, Italia, China, Czech Republic, Croatia, Denmark, Brazil, Greece, Venezuela, Hong Kong, Ireland, Colombia, Filand, Japan, Korea, Hungary, Norway, Argentina, Poland, Australia, Austria, Russia, Isreal, Slovenia, Malaysia, Switzerland, Romania, Serbia, USA..

Số giấy chứng nhận : FR-QUAL/1997/7464d do tổ chức IQNET cấp

Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật của một phòng thí nghiệm hàng đầu trong công tác phân tích kiểm nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng các mẫu thuỷ hải sản, nông sản, thức ăn gia súc, phân bón,… cho các sản phẩm lưu thông trong nước và xuất khẩu, CASE còn được sự đánh gia và công nhận của Bộ NNPTNT (Cục Nông Lâm Thuỷ hải sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi).

CASE cũng đã đón tiếp các đoàn tham quan, đánh giá năng lực phân tích của các chuyên gia và tổ chức đến từ FDA, EU, Nhật Bản, tập đoàn Nestlé, tập đoàn DKSH, tập đoàn Sanofi-Aventis…và nhiều khách hàng khác khi quyết định chọn CASE làm phòng thí nghiệm phân tích cho các mặt hàng, đặc biệt là thuỷ hải sản và nông sản xuất khẩu từ Việt Nam.

Các hệ thống và chứng nhận chất lượng này tạo nên 1 hệ thống chất lượng tổng thể, đặc trưng cho các hoạt động của CASE và đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn.

Các chứng nhận chất lượng

ISO/IEC 17025 HÓA, SINH, ĐO LƯỜNG - HIỆU CHUẨN :

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm:

Bộ Y Tế:

Bộ Công Thương:

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn :

Cục Chăn Nuôi:

Cục Quản lý Dược:

Chứng nhận khác:


Hoạt động quan trắc

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • Tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với những dịch vụ phân tích, nghiên cứu, chứng nhận, đo lường và hiệu chuẩn của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TPHCM (CASE).
  • Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian kiểm nghiệm.
  • Sử dụng những kết quả kiểm nghiệm, nghiên cứu, những phương pháp phân tích tối ưu để phục vụ cho Xã hội, Cộng đồng và các Doanh nghiệp
  • Được công nhận về mặt chất lượng trong và ngoài nước để phục vụ hữu hiệu cho Thành phố và của cả nước trong hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm ...
  • Phòng thử nghiệm được thừa nhận nằm trong mạng chất lượng quốc tê (IQNET).
  • Khai thác tốt nhất mọi tiềm lực của CASE. Mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, phục vụ công tác phân tích, đào tạo và nghiên cứu của các Viện, trường Đại học, các cơ sở sản xuất, các Doanh nghiệp.

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

CASE luôn hướng đến phát triển bền vững trong hiên tại và tương lai bằng các hoạt động:

  • Thực hiện phân loại chất thải, giảm thiểu các loại chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom lưu giữ chất thải và chỉ chuyển giao cho các đơn vị thu gom vận chuyển có đủ chức năng theo quy định của luật Môi trường Việt Nam.
  • Giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường bằng cách tuân thủ chặt chẽ  những quy định hiện hành theo luật môi trường Việt Nam.
  • Luôn thực hiện các biện pháp làm giảm tác động xấu đến môi trường qua việc  thực hiện các dịch vụ của CASE với các điều kiện tốt nhất, giảm thiểu sự ô  nhiễm và lượng chất thải ở mức thấp nhất, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên  và sử dụng các sản phẩm xanh.

Định kỳ xem xét cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng và môi trường đã được thiết lập, cập nhật và áp dụng tất cả các yêu cầu luật định, quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến các hoạt động của CASE.

Ban Giám đốc luôn cam kết các nguồn lực sẽ được huy động và phân công một cách hợp lý nhằm đảm bảo các điều kiện để hệ thống Quản lý Chất lượng và Môi trường được duy trì, cải tiến, phất triển và phát huy tác dụng tốt nhất.


Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7278141 | Online : 552