(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 07/03/2012, 15:0 GMT+7

Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò bẫy ion

Hệ thống HPLC-MS Thermo Finnigan LCQ MS bao gồm bộ bơm mẫu tự động (spectra system AS3000), bơm P4000 gradient pump (spectra system P4000), bộ loại khí chân không và đầu dò bẫy ion LCQ MS

1. Nguyên tắc hoạt động đầu dò khối phổ bẫy ion (Ion trap)

Mẫu sau khi được tách trong hệ sắc ký lỏng sẽ đi qua một ống dẫn đến đầu dò MS. Tại đây diễn ra quá trình ion hóa trong buồng API với kiểu APCI hoặc ESI. Ion sinh ra được tập trung và gia tốc bằng hệ quang học ion để đưa vào bộ phân tích khối.

Trong bộ phân tích khối này, ion sẽ bị bẫy trong những quĩ đạo được ổn định bởi một điện trường thay đổi theo thời gian (time varying electric field). Tùy theo hiệu điện thế âm hay dương áp vào những thấu kính (lens) trong nguồn API và hệ quang học ion mà xác định những ion mang điện tích dương hoặc âm sẽ được dẫn tới bộ phân tích khối.

Ion cần phân tích sẽ có một tỉ lệ m/z xác định, nhờ đó chúng được tách chọn lọc ra khỏi bộ phân tích khối và tạo một tín hiệu đặc trưng tại hệ thống phát hiện ion. Với khối phổ thu được có thể định danh chính xác hợp chất nghiên cứu và kết hợp với mũi sắc ký tương ứng để định lượng hợp chất ấy.

Qui trình phân tích có thể biểu diễn theo sơ đồ sau:

Sơ đồ quá trình phân tích LCQ MS

2. Cấu tạo đầu dò khối phổ bẫy ion (Ion trap)

Hệ thống HPLC-MS Thermo Finnigan LCQ MS bao gồm bộ  bơm mẫu tự động (spectra system AS3000), bơm P4000 gradient pump (spectra system P4000), bộ loại khí chân không và đầu dò bẫy ion LCQ MS.

Đầu dò LCQ MS gồm có bốn bộ phận chính như sau:

• Nguồn ion hóa tại áp suất khí quyển (API). Đầu dò LCQ MS có hai nguồn ion hóa là ESI và APCI
• Hệ quang học ion (ion optics).
• Bộ phân tích khối (mass analyzer).
• Hệ thống phát hiện ion (ion detection system).
 

Sơ đồ đầu dò Thermo Finnigan LCQ MS

3. Ứng dụng hệ thống Thermo Finnigan LCQ tại CASE

Nhận danh và xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên.

Phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy hải như Chloramphenicol, các dẫn suất Nitrofurans, họ (Fluoro)quinolones, họ Tetracyclines, tổng Malachite green, tổng Crystal violet, họ Sulfonamides,… phục vụ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm xuất khẩu.

Phân tích kháng sinh trong thực phẩm, thức ăn gia súc, mẫu môi trường,… như họ Macrolides, họ Tetracyclines, Ractopamin, họ Sulfonamides,… theo quy định của các cơ quan quản lý trong và ngoài nước.

Dư lượng thuốc trừ sâu trong nông sản, thực phẩm, rau củ, đất, nước,…

Phân tích các hoomone tăng trưởng trong thức ăn gia súc, thực phẩm chế biến, và các sản phẩm khác có nguồn gốc nội địa và xuất khẩu.

Phân tích các độc tố gây ngộ độc cấp tính và mãn tính trong một số loại thực phẩm.

Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò bẫy ion (Ion trap)
Thermo Finnigan LCQ MS
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7204154 | Online : 376