(HCM) - (CAN THO) - (MIEN TRUNG)
Thứ năm, 08/08/2019, 15:55 GMT+7
Nhân viên kiểm nghiệm. Hạn chót nộp hồ sơ: 17/08/2019
Nhân viên kiểm nghiệm. Hạn chót nộp hồ sơ: 27/07/2019
Nhân viên thu ngân. Hạn chót nộp hồ sơ: 15/07/2019
Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2019
Hạn chót nộp hồ sơ: 20/03/2019
Tuyển dụng viên chức 2017 (lần 2)
Tuyển dụng viên chức 2017
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 03/6/2015 đến hết ngày 20/6/2015
Copyright © 2008-2019 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 3717810 | Online : 356