(TP.HCM) - (CAN THO)
Thứ sáu, 17/10/2014, 10:8 GMT+7
Triển lãm hàng đầu về ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến thịt tại Việt Nam
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2014
Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2014
V/v Dời địa điểm nhận hồ sơ mời thầu, mở thầu, đóng thầu các gói thầu : Thang máy tải người kèm hàng hóa tám điểm dừng; Thiết bị lấy mẫu Dioxin; Thiết bị đo nhiệt độ đa kênh
Theo Quyết định số: 776/QĐ-BNN-KHCN Ngày 12 tháng 04 năm 2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM (CASE) là Tổ chức chứng nhận hợp quy Ngành Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2014
Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Mail account @case.vn
Copyright © 2008-2014 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 1038873 | Online : 107