(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Key word
 
No.CodeTitlePublish
103/VBHN-BNNPTNTHợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 04/16/2019
202/2019/TT-BNNPTNTDanh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam 02/11/2019
320/2017/TT-BNNPTNTHướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 11/10/2017
401/2017/TT-BNNPTNT Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại VN 01/16/2017
550/2016/TT-BYTQuy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm  12/30/2016
611/VBHN-BNNPTNTHợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi gia súc, gia cầm 10/20/2016
727/2016/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - QCVN 01 - 183:2016/BNNPTNT Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm. 07/26/2016
813/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y 06/02/2016
942/2015/TT-BNNPTNTDanh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại VN 11/16/2015
1035/2015/TT-BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 10/28/2015
  • 02 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward, Distrist 1 Ho Chi Minh City
  • Tel : 0283-829-5087 - Fax : 0283-911-5119
  • Email : casehcm@case.vn
  • Contact advertising
  • Sitemap
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7203871 | Online : 179