(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ năm, 19/04/2018, 7:44 GMT+7

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo

Được sự hỗ trợ của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng áp dụng các công cụ quản trị năng suất chất lượng , Trung Tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm TP.HCM (Trung tâm) trân trọng thông báo về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo với thông tin chi tiết như sau:

Đối tượng tham gia: doanh nghiệp thuộc các ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa - cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và các ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

Thời gian thực hiện chương trình: liên tục trong năm 2018

Nội dung thực hiện bao gồm:

 •     Tập huấn nhận thức theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn đánh giá nội bộ  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn độ không đảm bảo đo trong lãnh vực Hoá học  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn độ không đảm bảo đo trong lãnh vực Sinh học theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp trong lãnh vực Hoá học  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp trong lãnh vực Sinh học  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn bảo đảm kết quả thử nghiệm  trong lãnh vực Hóa học  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn bảo đảm kết quả thử nghiệm  trong lãnh vực Sinh học  theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
 • Tập huấn phân tích đánh giá chất lượng nước thải.
 • Tập huấn phân tích hàm lượng Chlorpyfifos trong rau bằng phương pháp GCMS.
 • Tập huấn phương pháp phân tích N tính protein thô theo phương pháp kjeldahl trong TĂCN.
 • Tập huấn kỹ thuật cơ bản phân tích vi sinh vật trong thực phẩm.
 • Tập huấn chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) – Nước: As; Hg; Pb.
 • Tập huấn chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) – Nước: Ni; Cr; Cd; Zn.
 • Tập huấn chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) – Nước thải: COD; BOD; TOC.
 • Tập huấn chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) – Nước: N-NH4+ ; N-NO3- ; P-PO43-.
 • Chương trình Tư vấn Xây dựng và áp dụng hệ thống văn bản phòng phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình: Trung tâm hỗ trợ.

Quý khách hàng có nhu cầu tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo xin vui lòng đăng ký về địa chỉ email: liemnt@case.vn hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0906.805.808.

Copyright © 2008-2020 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 4027765 | Online : 3109