(HCM) - (CAN THO) - (MIEN TRUNG)
Thứ hai, 17/07/2017, 10:6 GMT+7

190 sinh viên khoa công nghệ sinh học tham quan, kiến tập tại Trung Tâm

Buổi tham quan, kiến tập đã giúp cho các bạn sinh viên hình dụng được công việc hàng ngày của một nhân viên kiểm nghiệm trong phòng Lab

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Tp.HCM và Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trong 02 ngày 14 và 15 tháng 7, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Tp.HCM đã tiếp nhận 190 sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiện Tp.HCM tham quan, kiến tập.

Buổi tham quan, kiến tập đã giúp cho các bạn sinh viên hình dụng được công việc hàng ngày của một nhân viên kiểm nghiệm trong phòng Lab. Áp dụng lí thuyết vào thực tế, từ đó nâng cao mục tiêu học tập và nghề nghiệp.

Một số hình ảnh của buổi tham quan, kiến tập:

Thạc sĩ Trương Huỳnh Anh Vũ giới thiệu về Trung tâm

Sinh viên khoa CNSH

Trao đổi giữa sinh viên và đại diện Trung tâm
Copyright © 2008-2018 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 3149362 | Online : 116