(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Hệ thống chất lượng

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là đơn vị phân tích thí nghiệm đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 phiên bản 1994 vào năm 1997 do tổ chức AFAQ cấp giấy chứng nhận và đã chuyển đổi sang ISO 9001 phiên bản 2000 theo tiêu chuẩn mới 2002.

CASE cũng đã được đánh giá lại và công nhận hoạt động theo ISO 9001:2008.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm cũng đã được tổ chức Vilas Việt Nam công nhận năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999, đã được tổ chức Vilas đánh giá lại và công nhận đạt tiêu chuẩn yêu cầu về năng lực phòng thí nghiệm hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007)

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm còn là thành viên của mạng lưới phòng thí nghiệm phân tích nông lâm thủy sản trên thế giới Le Réseau Experagro.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm là thành viên từ năm 1997 của tổ chức IQNET (mạng lưới chứng nhận Quốc tế) ở các nước trên thế giới : Spain, France, Belgium, Mexico, Portugal, Italia, China, Czech Republic, Croatia, Denmark, Brazil, Greece, Venezuela, Hong Kong, Ireland, Colombia, Filand, Japan, Korea, Hungary, Norway, Argentina, Poland, Australia, Austria, Russia, Isreal, Slovenia, Malaysia, Switzerland, Romania, Serbia, USA..

Số giấy chứng nhận : FR-QUAL/1997/7464d do tổ chức IQNET cấp

Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật của một phòng thí nghiệm hàng đầu trong công tác phân tích kiểm nghiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng các mẫu thuỷ hải sản, nông sản, thức ăn gia súc, phân bón,… cho các sản phẩm lưu thông trong nước và xuất khẩu, CASE còn được sự đánh gia và công nhận của Bộ NNPTNT (Cục Nông Lâm Thuỷ hải sản, Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi).

CASE cũng đã đón tiếp các đoàn tham quan, đánh giá năng lực phân tích của các chuyên gia và tổ chức đến từ FDA, EU, Nhật Bản, tập đoàn Nestlé, tập đoàn DKSH, tập đoàn Sanofi-Aventis…và nhiều khách hàng khác khi quyết định chọn CASE làm phòng thí nghiệm phân tích cho các mặt hàng, đặc biệt là thuỷ hải sản và nông sản xuất khẩu từ Việt Nam.

Các hệ thống và chứng nhận chất lượng này tạo nên 1 hệ thống chất lượng tổng thể, đặc trưng cho các hoạt động của CASE và đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn.

Các chứng nhận chất lượng

Lĩnh vực VI SINH :

Lĩnh vực HÓA, ĐO LƯỜNG - HIỆU CHUẨN :


Hoạt động quan trắc


Chính sách chất lượng


- Tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với những dịch vụ phân tích của Trung tâm bằng các phương pháp đã được công nhận, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng phân tích và thời gian kiểm nghiệm. Sử dụng những kết quả kiểm nghiệm với những phương pháp phân tích tối ưu để phục vụ xã hội, cộng đồng và các doanh nghiệp.

- Khai thác tốt nhất mọi tiềm lực của Trung tâm. Mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, phục vụ công tác phân tích, đào tạo và nghiên cứu của các trường Đại học, các Viện, các cơ sở sản xuất.

- Được công nhận về mặt chất lượng trong và ngoài nước để phục vụ hữu hiệu cho Thành phố và của cả nước trong hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm ...

Để đạt được những chính sách trên, hệ thống quản lý chất lượng tại CASE được xây dựng dựa trên cơ sở mọi thành viên của CASE cùng có trách nhiệm tham gia. Hệ thống chất lượng tại CASE đảm bảo:

- Các nhân viên có năng lực và được đào tạo chuyên nghiệp.
- Các phương pháp và kỹ thuật phân tích được cập nhật thường xuyên.
- Bảo mật thông tin nội bộ và khách hàng.
- Các thiết bị thường xuyên được bảo trì và hiệu chuẩn.

Chất lượng kết quả phân tích được bảo đảm nhờ việc quản lý:

- Tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng của các tổ chức như FAPAS, NATA, APLAC, NESTLÉ, VINATEST,… và các Cục, Bộ chuyên ngành liên quan.
- Kiểm soát mẫu gởi bên ngoài để so sánh.
- Kiểm soát  mẫu thêm chuẩn nội bộ.
- Kiểm soát  mẫu phân tích lặp lại.
- Đánh giá chất lượng nội bộ thường kỳ để đảm bảo hệ thống hoạt động theo đúng quy trình.

Copyright © 2008-2017 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 2710511 | Online : 393